Heel vaak wordt bij het inrichten van een ruimte te weinig rekening gehouden met de ‘menselijke maat’. Wat wordt hiermee bedoeld? De mens is maatgevend. Bij een juist indelingsadvies hoort rekening te worden gehouden met gebruiksmaten die afgestemd zijn op de gemiddelde lengte en breedte van het menselijk lichaam. Deze gebruiksmaten geven ons de ‘ruimte’ die wij als mens nodig hebben om ons comfortabel te voelen. Als de afstanden gevoelsmatig goed aanvoelen dan zullen we een ruimte als prettig en…