Heel vaak wordt bij het inrichten van een ruimte te weinig rekening gehouden met de ‘menselijke maat’. Wat wordt hiermee bedoeld? De mens is maatgevend. Bij een juist indelingsadvies hoort rekening te worden gehouden met gebruiksmaten die afgestemd zijn op de gemiddelde lengte en breedte van het menselijk lichaam.

Deze gebruiksmaten geven ons de ‘ruimte’ die wij als mens nodig hebben om ons comfortabel te voelen. Als de afstanden gevoelsmatig goed aanvoelen dan zullen we een ruimte als prettig en sfeervol beschouwen. Neem bv. een meubelopstelling in de zithoek: de zitafstand tussen twee personen hoort hier tussen de 70 en 75 cm te zijn. De ruimte tussen de bank en salontafel gemiddeld 50 cm. Is de afstand tussen tafel en bank kleiner dan zal dit door sommige mensen meer als beklemmend of juist als intiemer worden ervaren. Ligt de afstand verder uit elkaar dan voelt dit zowel letterlijk als figuurlijk ‘afstandelijker’ aan. Je kunt met dit gegeven gevoelsmatig een keuze maken: wil ik meer intimiteit of meer afstand, bij welke zitplekken wel en bij welke niet?

Hou er rekening mee dat de afstand zodanig is dat je op een prettige manier met een ander kunt communiceren, terwijl je ook genoeg ruimte voor jezelf hebt. De juiste afstanden en afmetingen zorgen voor harmonie in een interieur . Denk dus bij alles wat je aanschaft of verandert eerst aan “de menselijke maat”.